Ziehier de website van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis is de belangrijkste vereniging voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis in de breedste betekenis van het woord van de stad Antwerpen en de onmiddellijke omgeving. Men kan gewoon lid worden door betaling van het lidgeld. In het lidgeld zit het jaarboek HistoriANT inbegrepen dat ieder jaar in oktober wordt voorgesteld tijdens een publiekslezing. Ongeveer tweemaandelijks vergasten (aspirant-) leden elkaar en al wie geïnteresseerd is op een lezing over hun onderzoek die wordt gegeven op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Leden worden hier expliciet per mail op uitgenodigd. Via deze website vindt u van een aantal van deze lezingen een samenvatting.

 

Adres van de vereniging (maatschappelijke zetel)
Van Montfortstraat 46, 2140 Borgerhout

Contactmail: i.derycke@skynet.be