Ziehier de website van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis is de belangrijkste vereniging voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis in de breedste betekenis van het woord van de stad Antwerpen en de onmiddellijke omgeving. Ze is toegankelijk voor houders van een universitair einddiploma en voor abonnees die het tijdschrift HistoriANT aankopen dat nu jaarlijks wordt uitgegeven. Daarnaast organiseren we sedert 2008 jaarlijks in het Felixarchief een publiekslezing die samenhangt met het verschijnen van HistoriANT. Ongeveer tweemaandelijks vergasten (aspirant-) leden elkaar en al wie geïnteresseerd is op een lezing over hun onderzoek. Via deze website vindt u van een aantal van deze lezingen een samenvatting.

 

Adres van de vereniging (maatschappelijke zetel)
Van Montfortstraat 46, 2140 Borgerhout

Contactmail: i.derycke@skynet.be