Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen – Economie – Kultuur

Inhoudsopgave
Ter inleiding (Voorzitter)
Ledenlijst
Lijst van de lezingen november 1949-juni 1964 (Secretaris)
Het Stadsbestuur tijdens de Franse overheersing (R. Boumans)
De Stadsfinanciën tijdens de Franse overheersing (R. Boumans)
De staatkundige betekenis van Antwerpen in 1830 voor Koning Willem I (J. Steur)
De havenbeweging in de Franse en Hollandse periode (K. Jeuninckx)
Structurele ontwikkeling van de haven 1803-1914 (L. De Kesel)
Godsdienstige toestanden (1794-1906) (C. de Clercq)
De openbare liefdadigheidsinstellingen van 1794 tot 1830) (S. Janssens-Even)
De bouwkunst in de XIXde eeuw (L. de Barsée)
De beeldhouwkunst in de XIXde eeuw (F. van den Wijngaert)
De schilderkunst in de XIXde eeuw (F. van den Wijngaert)
Motieven van en uitzichten op het literaire leven in de XIXde eeuw (G. Schmook)
Het muziekleven in de XIXde eeuw (W. Dehennin)
De Antwerpse boekdrukkunst van 1794 tot 1830 (H. de Groote)
De Antwerpse nieuwsbladen (A. Arents)
Onderwijs en beoefening der natuurwetenschappen (1794-1909) (E. Frison)
De demografische ontwikkeling in de XIXde eeuw (J. Kruithof)
Historische commentaar op de iconographie (J. van Roey)
Register op persoons- en plaatsnamen (R. Lauwaert)

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . – Antwerpen : Lloyd anversois, 1964. – 565 p.