Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen – Economie – Kultuur

Inhoudsopgave
- Ter inleiding (Voorzitter)
- Ledenlijst
- Lijst van de lezingen november 1949-juni 1964 (Secretaris)
- Het Stadsbestuur tijdens de Franse overheersing (R. Boumans)
- De Stadsfinanciën tijdens de Franse overheersing (R. Boumans)
- De staatkundige betekenis van Antwerpen in 1830 voor Koning Willem I (J. Steur)
- De havenbeweging in de Franse en Hollandse periode (K. Jeuninckx)
- Structurele ontwikkeling van de haven 1803-1914 (L. De Kesel)
- Godsdienstige toestanden (1794-1906) (C. de Clercq)
- De openbare liefdadigheidsinstellingen van 1794 tot 1830) (S. Janssens-Even)
- De bouwkunst in de XIXde eeuw (L. de Barsée)
- De beeldhouwkunst in de XIXde eeuw (F. van den Wijngaert)
- De schilderkunst in de XIXde eeuw (F. van den Wijngaert)
- Motieven van en uitzichten op het literaire leven in de XIXde eeuw (G. Schmook)
- Het muziekleven in de XIXde eeuw (W. Dehennin)
- De Antwerpse boekdrukkunst van 1794 tot 1830 (H. de Groote)
- De Antwerpse nieuwsbladen (A. Arents)
- Onderwijs en beoefening der natuurwetenschappen (1794-1909) (E. Frison)
- De demografische ontwikkeling in de XIXde eeuw (J. Kruithof)
- Historische commentaar op de iconographie (J. van Roey)
- Register op persoons- en plaatsnamen (R. Lauwaert)

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . - Antwerpen : Lloyd anversois, 1964. - 565 p.