Antwerpen in de 20ste eeuw: van Belle Epoque tot Golden Sixties

Antwerpen-in-de-20ste-eeuw


Inhoudsopgave
Inleiding (G. Asaert en L. Duerloo)
Inhoud
1. Het economische en sociale leven in een havenstad

1. Inleiding: paradigma van de havenstad (R. Loyen)
2. Evolutie (Belgische) economie (E. Buyst)
3. Demografie en werkgelegenheid (R. Loyen)
4. De havenarbeider (S. Vanfraechem)
5. Haven (Infrastructuur, scheepsbewegingen, goederenstromen) (R. Loyen)
6. Goederenbehandelaars. Meegroeien met de haven (G. Devos)
7. Nijverheid (B. Sas)
8. De financiële sector (H. De Smedt)
9. "Elke Jood in Antwerpen werkt in de diamant en heeft een sjtreimel op zijn hoofd". Clichés over Joden in Antwerpen in verklarend historisch perspectief (V. Vanden Daelen)
2. De politieke ontwikkelingen (O. Boehme)
3. Antwerpen tijdens de twee wereldoorlogen
(F. Seberechts)
4. Onderwijs

1. Redactionele inleiding (I. Derycke)
2. Vrij onderwijs (M. D'hoker)
3. Stedelijk onderwijs (H. Van daele)
4. Rijksonderwijs (P. Morren)
5. Provinciaal onderwijs (K. Haemers)
6. De lange weg naar een universiteit in Antwerpen (P. Lenders met aanvullingen door H. Van Goethem)
5. Architectuur, stedenbouw en verkeer
1. Inleiding (P. Lombaerde)
2. Stedenbouw en verkeer (P. Lombaerde)
3. Architectuur (E. Spitaels)
4. Restauratie (R. Tijs)
6. Kunst, cultuur en ontspanning
1. Redactionele inleiding (I. Derycke)
2. Literair leven (J. Vanhecke en M. Somers)
3. Beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek (H. Todts)
4. Muziekleven (H. Baeck-Schilders en E. Baeck)
5. Film (M. Apers)
Bibliografie
Register

Deze publicatie verscheen op 8 januari 2008. Het boek werd aan het publiek gepresenteerd op donderdag 17 januari 2008 om 19u. in het Felixarchief in aanwezigheid van schepenen Philip Heylen en Marc Van Peel.
Sprekers waren dr. G. Asaert, erevoorzitter van het Genootschap (klik hier voor zijn toespraak), I. Schoups, stadsarchivaris, prof. dr. H. Van Goethem (Univ. Antwerpen), voorzitter van de archiefraad, en mede-auteur en D. Van Mechelen, vice minister-president van de Vlaamse Regering en historicus.

Drukker: Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth
Uitgave: Petraco-PANDORA, Bredabaan 61, 2930 Brasschaat
c SABAM, België, 2008/SOFAMc PANDORA/De auteurs
ISBN 978-90-5325-284-0
Wettelijk depot 2008/5890/2(211)