HistoriANT 4 (2016)

Bijdragen
P. Lombaerde, Voorwoord
L. Van Goethem, Dienen in de stad Antwerpen. De dienstfase en de partnerkeuze van polderdochters in de tweede helft van de negentiende eeuw
C. Van Damme, 'Hoeverre staat het met de inventarieering?' De archiefpraktijk in het stadsarchief Antwerpen tussen 1895 en 1933

Themadossier historische cartografie in de Scheldestad
J. Depuydt, Inleiding
E. Klompmaker, Regionale en lokale kaarten van Vlaanderen uit de late middeleeuwen: de Scheldekaarten
J. Bérard, Het middeleeuws wereldbeeld en de cartografie van de Renaissance: Het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius
M. Muylle, Hebben de stadsplattegronden en de vogelpuntperspectieven van Antwerpen uit de tweede helft van de zestiende eeuw gebruik gemaakt van gemeenschappelijke bronnen? ‘Proof of concept’ voor een nieuwe digitale analysemethode

Kronieken
Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis in 2015
I. Schoups, 2006–2016: tien jaar FelixArchief
S. Van Impe, Kroniek van de Antwerpse erfgoedbibliotheken (2008-2015)
I. Kockelbergh, Antwerpse musea tonen in 2015 hun rijkdom aan het publiek
J. Veeckman (red.), Onroerend erfgoedkroniek van de stad Antwerpen 2015