Over ons

Studie van een rijke geschiedenis ...

Antwerpen heeft een rijke en boeiende geschiedenis. Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis wil de belangstelling voor die geschiedenis levendig houden.
In 1926 werd het Genootschap opgericht om wie de Antwerpse geschiedenis bestudeert in contact te brengen met collega-onderzoekers en zo de resultaten van historisch onderzoek uit te wisselen of te toetsen aan andere bevindingen.

... voor een ruim publiek ...

Wanneer dat aanvankelijk in een besloten kring gebeurde, zet het Genootschap zich vandaag in om dit voor en met een breed publiek en alle gepassioneerden van de Antwerpse geschiedenis te doen. Over de activiteiten die wij organiseren, leest u meer bij Werking. U kan de werking van het Genootschap versterken door lid te worden. Wat dit betekent en hoe u dat kan doen, vindt u bij Lidmaatschap.

... vanuit een interdisciplinaire aanpak

Tot slot nog iets over de bijzondere rijkdom van het Genootschap: wij zijn een interdisciplinaire organisatie, overtuigd dat het bestuderen en het koesteren van de geschiedenis van Antwerpen er baat bij heeft wanneer wij historici, kunsthistorici, planologen, architecten, archeologen, monumentenzorgers, archivarissen, bibliothecarissen, taalkundigen, musicologen, volkskundigen en andere disciplines kunnen samenbrengen.

Het bestuur van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis bestaat uit: Inge Schoups (voorzitter), Johan Veeckman (ondervoorzitter), Ivan Derycke (secretaris), Marc Hendrickx (penningmeester), Patrick Goossens, Daniëlle Maufort en Els Spitaels.

De toespraak die ere-voorzitter Gustaaf Asaert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Genootschap hield vindt u hier.