HistoriANT

Jaarboek voor Antwerpse Geschiedenis

Sedert 2013 publiceert het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis jaarlijks het tijdschrift HistoriANT. HistoriANT bundelt boeiende artikels met nieuwe gegevens over de rijke geschiedenis van de stad Antwerpen en haar omgeving. Via HistoriANT biedt het Genootschap historici, archeologen, kunst- en literatuurhistorici, musicologen, volkskundigen, enz. in Antwerpen en daarbuiten een forum om hun wetenschappelijke bevindingen over de Antwerpse geschiedenis te publiceren. Afbeeldingen, kaarten, grafieken, plattegronden, archiefteksten ondersteunen de artikels.

Het Genootschap volgt de actualiteit van het historisch onderzoek in al zijn facetten op de voet. In kortere bijdragen, de ‘kronieken’ komen heel recente bevindingen aan bod. De meest bijzondere van deze kronieken is de Onroerend Erfgoedkroniek. Dit is de enige plaats waar u de kans krijgt om jaarlijks een overzicht te krijgen van wat er het voorbije jaren gebeurd is inzake monumentenzorg en inzake archeologisch onderzoek. Kortom, een must voor iedere enthousiaste Antwerpse geschiedenis-liefhebber.

Als lid van het Genootschap ontvangt u deze publicatie gratis.

Werkwijze

De redactieraad zorgt voor de voorbereiding en de nauwkeurige lezing van alle ingezonden teksten. De redactieraad wordt voorgezeten door Piet Lombaerde, samen met secretaris Ivan Derycke.

De Antwerpse stedelijke regio is het uitgangspunt voor alle artikels en bijdragen in HistoriANT. Wanneer er zich een bijzonder herdenkingsjaar aandient, worden enkele artikels gebundeld in een dossier zoals bij het Van Schoonbekejaar of 175 jaar Zoo van Antwerpen.

In 2018 verkreeg deze publicatie het GPRC-label. Voor onderzoekers betekent dit de mogelijkheid tot wetenschappelijke erkenning van hun bijdrage. Voor de lezers betekent dit dat de wetenschappelijke degelijkheid gegarandeerd is.

U publiceert toch ook in HistoriANT !

Wij willen afgestudeerde studenten, doctorandi en onderzoekers ten zeerste aanmoedigen om bijdragen in te leveren over hun lopend onderzoek. Wie de geschiedenis van Antwerpen bestudeert, kan een artikel aanbieden aan de redactieraad. Elke ingeleverde tekst wordt door twee redactieleden nagelezen.
Hebt u belangstelling, contacteer dan ons secretariaat om de vormrichtlijnen te ontvangen.

Reeds verschenen

Via onderstaande links kan u de inhoudstafels van de verschenen jaargangen raadplegen:

Nabestellingen

Voor zover nog beschikbaar kan u oudere jaargangen van HistoriANT bestellen.