Werking

Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis is een actieve organisatie. De kracht van het Genootschap ligt bij een werking voor onze leden. Samen met de leden vergroot het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis de aandacht voor en de betrokkenheid bij de Antwerpse geschiedenis.

De werking heeft volgende belangrijke onderdelen:

Lezingen

Het Genootschap organiseert op regelmatige basis lezingen waarop onze leden een thema met betrekking tot het verleden van Antwerpen presenteren. Dit is gebaseerd op de resultaten van lopend onderzoek zodat de inhoud nieuw of vernieuwend is. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden om over lopend onderzoek een lezing te geven.

De lezingen gaan door op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, of in het FelixArchief. Wanneer fysieke vergaderingen niet kunnen doorgaan, organiseren wij een webinar.

Bijzondere activiteiten

Naast de lezingencyclus organiseert het Genootschap jaarlijks ook enkele bijzondere activiteiten. Hierbij mikken we onder meer op exclusieve bezoeken aan plaatsen in Antwerpen. Enkele voorbeelden uit het recente verleden kunnen dit verduidelijken. Zo bezochten we de drukpersencollectie van ons medelid Patrick Goossens, het Antwerpse stadhuis, het gerestaureerde districtshuis van Borgerhout, het archeologisch restauratieatelier in het Felixpakhuis en het Museum Vleeshuis achter de schermen.

Informatie hierover vindt u steeds in onze Agenda.

Publicaties

Het Genootschap stelt zich ten doel om het wetenschappelijk onderzoek naar de stad Antwerpen en haar omgeving actief te stimuleren. Via onze publicaties bieden wij de mogelijkheden om de resultaten van onderzoek te verspreiden onder een breed publiek. Geïnteresseerden kunnen op hun beurt kennis nemen van nieuwe inzichten over gebeurtenissen of personaliteiten van de Antwerpse geschiedenis.

Jaarlijks bundelt het Genootschap artikels en andere bijdragen in het jaarboek HistoriANT.

Het Genootschap publiceerde tevens ongeveer elke 10 tot 15 jaar een wetenschappelijk werk waarin tal van specialisten vernieuwende bijdragen leverden rond een specifieke eeuw uit het Antwerps verleden. Volgende ‘eeuwboeken’ werden al uitgegeven:

Deze zijn niet meer in de handel verkrijgbaar.

Onderzoek stimuleren

Het Genootschap is een ledenvereniging die haar leden een omgeving wil geven waarin resultaten worden getoetst aan de bevindingen van collega’s.
De bijeenkomsten, deze website en de publicaties bieden de mogelijkheid om steeds meer collega-onderzoekers en andere geïnteresseerden te leren kennen. Hierdoor ontstaat een netwerk waar vorsers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Het Genootschap gelooft dat dit het onderzoek en de kennis over de Antwerpse geschiedenis zal vergroten.

U kan een overzicht van alle lezingen sinds 1998 raadplegen, inclusief een samenvatting en eventuele bibliografische verwijzingen.