Lidmaatschap

Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis is een actieve organisatie. De kracht van het Genootschap ligt bij de werking voor onze leden.

Als lid van het Genootschap

Alle lezingen zijn open voor alle geïnteresseerden maar de bijzondere activiteiten zijn voorbehouden voor de leden.

Lid worden?

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 30 euro, te voldoen op onderstaand rekeningnummer:
IBAN: BE66 1030 3937 9543
BIC:  NICABEBB
ten name van:
Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis
p/a Van Montfortstraat 46
2140 Borgerhout
Gelieve een mailtje te sturen naar secretaris@gvag.be om meteen op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten!

Bijzonder lidmaatschap als werkend lid

Aangezien het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis het statuut van een vzw heeft, kan u de werking nog versterken door werkend lid te worden.

Werkend lid kan u worden

  • wanneer U een lezing hebt gegeven voor het Genootschap of
  • wanneer u gepubliceerd heeft in een van de publicaties van het Genootschap en
  • na voordracht en aanvaarding op een statutaire Algemene Vergadering

Als werkend lid maakt u deel uit van onze Algemene Vergadering en beslist u met het bestuur en de andere werkende leden over de werking van het Genootschap.