Privacybeleid

Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis (hierna ‘het Genootschap’) stelt dit privacybeleid vast dat tot doel heeft de gebruikers te informeren over de website die gehost wordt op volgend adres https://gvag.be en over de wijze waarop persoonsgegevens via deze website worden verzameld en verwerkt door het Genootschap.

Het Genootschap vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.  Het Genootschap verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen, en met de Verordening EU 2016/679 in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Verzamelen van gegevens

Wanneer u deze website bezoekt worden er geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

Het Genootschap kan uw gegevens ontvangen wanneer u het Genootschap contacteert via e-mail. Het Genootschap bewaart de gegevens van wie zich aanmeldt voor een lezing, bezoek of andere activiteit, wie een van onze publicaties bestelt of van wie zich aanmeldt als lid.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden van de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens zijn de volgende:

  • om u op de hoogte te houden van of uit te nodigen voor onze activiteiten,
  • om de facturering, betaling en verzending van publicaties mogelijk te maken, en
  • voor bijzondere activiteiten voor onze leden, zoals ledenvergaderingen, bijeenkomstenuitnodigingen of bedeling van het jaarboek en andere van onze publicaties.
Toestemming

Het Genootschap deelt uw gegevens niet met of bezorgt deze niet aan andere organisaties of instanties.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet en de Verordening worden de gegevens bewaard slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden.
Voor losse aankoop van onze publicaties is dit niet langer dan één jaar; voor de ledenadministratie is dit niet langer dan vijf jaar.

Rechten van de gebruiker

Het Genootschap garandeert het recht van de gebruiker van de website:

  • op toegang tot zijn persoonsgegevens. Het Genootschap zal deze wanneer gevraagd, in een algemeen gebruikt en leesbaar formaat bezorgen,
  • op rectificatie,
  • op uitwissing,
  • om de verwerking te beperken.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven door ons te contacteren.

Wijzigingen

Het Genootschap behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De gebruiker van de site wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven.

Auteursrecht

Het Genootschap is eigenaar van alle teksten die op de website verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is niet toegestaan. Op de website gebruikt het Genootschap afbeeldingen die onder de Open Data regeling vallen en vermeldt de verplichte bronvermelding. Voor het gebruik van deze afbeeldingen is deze bronvermelding steeds verplicht.

Informatie en contact

Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit en de Verordening Gegevensbescherming vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Voor elke vraag of klacht, kan de gebruiker van de website contact opnemen met het Genootschap op volgend adres: i.derycke@skynet.be.