Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen – Economie – Cultuur

Inhoudsopgave
Inleiding (Voorzitter)
Het historisch gebeuren (F. Prims)
Het stadsbestuur (R. Boumans)
– De stadsfinanciën (F. Blockmans)
– Ambachtswezen en ‘nieuwe nijverheid’ (F. Smekens)
– De handel (L. Michielsen)
– Het kerkelijk leven (C. de Clercq)
– Weldadigheidsinstellingen en sociale toestanden (E. Pais-Minne)
– Bouw-, beeldhouw- en schilderkunst (F. Baudouin)
– Teken- en prentkunst (F. Van den Wijngaert)
– Letterkundigen en schrijvers (C. de Clercq en C. van Deyck)
– Drama en toneel (E. Willekens)
– Het muziekleven (W. Dehennin)
– Boeken en drukkers (L. Voet)
– Onderwijs en geestelijke stromingen (H. De Groote)
– De wetenschappen (A. Dermul)
– Het volksleven (J. De Schuyter)
– De bevolkingscijfers (F. Blockmans)
– Historisch commentaar op de iconographie (J. van Roey)

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . – Antwerpen : De Sikkel, 1952. – 416 p.