Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen – Economie – Cultuur

Inhoudsopgave
- Inleiding (Voorzitter)
- Het historisch gebeuren (F. Prims)
- Het stadsbestuur (R. Boumans)
- De stadsfinanciën (F. Blockmans)
- Ambachtswezen en ‘nieuwe nijverheid’ (F. Smekens)
- De handel (L. Michielsen)
- Het kerkelijk leven (C. de Clercq)
- Weldadigheidsinstellingen en sociale toestanden (E. Pais-Minne)
- Bouw-, beeldhouw- en schilderkunst (F. Baudouin)
- Teken- en prentkunst (F. Van den Wijngaert)
- Letterkundigen en schrijvers (C. de Clercq en C. van Deyck)
- Drama en toneel (E. Willekens)
- Het muziekleven (W. Dehennin)
- Boeken en drukkers (L. Voet)
- Onderwijs en geestelijke stromingen (H. De Groote)
- De wetenschappen (A. Dermul)
- Het volksleven (J. De Schuyter)
- De bevolkingscijfers (F. Blockmans)
- Historisch commentaar op de iconographie (J. van Roey)

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis . - Antwerpen : De Sikkel, 1952. - 416 p.