HistoriANT 1 (2013)

Bijdragen
A. Thys, Hunkering naar prestige, voorspoed en de eeuwige zaligheid. Besluitvorming rond offerprenten voor Antwerpse beroepsorganisaties (zestiende - negentiende eeuw)
E. Doesselaere, Op het verkeerde been gezet. Een onderzoek naar de context van de Insolvente Boedelskamer

Themadossier Duitse en Joodse migratie
H. Greefs, Inleiding
E. Baeck en Hedwige Baeck-Schilders, Victor Lynen (1834-1894), een Antwerpse tycoon van Duitse komaf
E. Van Rompuy, Levensloopanalyse van Duitse dienstmeisjes aangekomen in Antwerpen tussen 1866 en 1868 (klik hier voor de tabellen die behoren bij dit artikel)
L. Vloeberghs, Ezra, een hulporganisatie voor joodse transitmigranten. De werking van een joodse organisatie in Antwerpen tijdens het interbellum
D. Büchler, ‘Das Opfer kann seine Würde bewahren’. Het wedervaren van Duitse joodse vluchtelingen in Antwerpen na 1938.

Kronieken
Het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Een korte voorstelling
Michael Limberger, Historisch onderzoek over Antwerpen aan de geschiedenis-afdelingen van de Vlaamse universiteiten
Inge Schoups, Archieven en bewaarbibliotheken
J. Veeckman (red.), Onroerend erfgoedkroniek van de stad Antwerpen 2011-2012
Steven Thielemans, Musea en erfgoed Antwerpen 2008-2012